human choroinic gonadotropin

Wielka woda w Uniejowie

05/20/2010

Niestety wielka woda nie oszczędziła Uniejowa, woda sięga aż do basenów termalnych a fala kulminacyjna jeszcze nie nadeszła, wszyscy mają nadzieję, że zapora na Jeziorsku zatrzyma większość wody i większych szkód nie wyrządzi.

 


Brak komentarzy

RSScomments

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.